ชัยนาท : พรรคกล้า ลงพื้นที่รับฟังปัญหาการจัดการน้ำ และอุทักภัยที่เกิดปัญหาซ้ำซาก :

ชัยนาท : พรรคกล้า ลงพื้นที่รับฟังปัญหาการจัดการน้ำ และอุทักภัยที่เกิดปัญหาซ้ำซาก : วันที่ …

Read More