ชัยนาท : พรรคกล้า ลงพื้นที่รับฟังปัญหาการจัดการน้ำ และอุทักภัยที่เกิดปัญหาซ้ำซาก :

ชัยนาท : พรรคกล้า ลงพื้นที่รับฟังปัญหาการจัดการน้ำ และอุทักภัยที่เกิดปัญหาซ้ำซาก :

วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565 ผศ. ดร. เอราวัณ ทับพลี (ผู้อำนวยการพรรคกล้า) นำทีมผู้สมัคร พรรคกล้า ลงพื้นที่ จังหวัดชัยนาท ช่วย นายโอฬาร ตั้งวงศ์กิจ ว่าที่ผู้สมัคร สส. เขต 1 จังหวัดชัยนาท ,นายธงชัย จ้อยชู ว่าที่ผู้สมัคร สส.เขต 2 จังหวัดชัยนาม พร้อม นายบุญสืบ  จันทร์แจ่มศรี ว่าที่ผู้สมัคร สส. กรุงเทพฯ เขตวังทองหลาง และนายสมนึก จันทร์เฉิด ว่าที่ผู้สมัคร สส. กรุงเทพฯ เขตหลักสี่ พร้อมด้วยทีมกฎหมาย ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับชาวบ้าน อำเภอสรรพยา อำเภอเมือง และอำเภอมโนรมย์ จ.ชัยนาท เรื่องการบริหารจัดการน้ำในปี 2565-2566  และแนวทางการแก้ปัญหาการจัดการน้ำในภาคกลาง ภัยแล้ง และอุทักภัยที่เกิดปัญหาซ้ำซาก ที่มีผลกระทบต่อกลุ่มประชาชนลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาในวงกว้าง และส่งผลเสียหายในภาพรวมต่อเศรษฐกิจของประเทศ

Related posts