“ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน”รัฐมนตรีเกษตรฯ เปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ประจำปี 2565 :

“ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน” รัฐมนตรีเกษตรฯ เปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ประจำปี 2565 สร้างขวัญ…

Read More