สุรินทร์/รัตนบุรี/ โรงครัวกลางเกษตรช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม :

สุรินทร์/รัตนบุรี/ โรงครัวกลางเกษตรช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม :

วันที่ 12 ต.ค. 65 ช่วงเวลา10โมงเช้า ณ บริเวณภายในสำนักงานเกษตรอำเภอรัตนบุรี ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ และผู้มีจิตตศรัทธาได้ทำโรงครัวขึ้นเพื่อนําข้าวกล่องอาหารน้ำดื่มไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยพิบัตินําท่วมให้กับตำบลทับใหญ่จำนวน 700 กล่อง และตำบลดอนแรดจำนวน 300 กล่อง

โดยมีนายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดสุรินทร์ ,นายจิตกรวัฒน์ สาแก้ว หัวหน้าอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์และนายขวัญเมือง พรมสอน เกษตรอำเภอรัตนบุรี พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดต่างช่วยกันหุงข้าวจ้าว นึ่งข้าวเหนียว ต้มไข่ ทอดไก่ ปลาร้าบอง และน้ำดื่มบรรจุแฟ็กเป็นห่อใส่ถุงจำนวน 1,000 ห่อ เพื่อจะได้นําไปแจกให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตตำบลทับใหญ่และผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตตำบลดอนแรดช่วงเวลาเที่ยง

โดยภาพรวมในขณะนี้ ระดับน้ำในแม่น้ำมูลยังเพิ่มระดับไหลท่วมบ้านเรือนประชาชน ทั้งสัตว์เลี้ยงต้องย้ายไปอยู่ในที่สูง ส่วนไร่นาของชาวบ้านทั่ง 8 ตำบลได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมด

/อมรรัตน์ ศรีบุญเรือง/ภาพ/ข่าว/บุญเรือง เกษรจันทร์/สุรินทร์/รายงาน/

Related posts