ตามนโนบาย ผบ.ตร. และรอง ผบ.ตร.(บร)/ผอ.ศปก.ตร. ประชุมติดตามขับเคลื่อนและมอบนโยบาย :

ตามนโนบาย ผบ.ตร. และรอง ผบ.ตร.(บร)/ผอ.ศปก.ตร. ประชุมติดตามขับเคลื่อนและมอบนโยบาย : วันที่ …

Read More