ตามนโนบาย ผบ.ตร. และรอง ผบ.ตร.(บร)/ผอ.ศปก.ตร. ประชุมติดตามขับเคลื่อนและมอบนโยบาย :

ตามนโนบาย ผบ.ตร. และรอง ผบ.ตร.(บร)/ผอ.ศปก.ตร. ประชุมติดตามขับเคลื่อนและมอบนโยบาย :

วันที่ (๕ ก.ค.๖๗) เวลา ๑๐.๓๐ น. ผบ.ตร. และรอง ผบ.ตร.(บร)/ผอ.ศปก.ตร. มอบหมายให้ พล.ต.อ.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร./รอง ผอ.ศปก.ตร. เดินทางไปประชุมติดตามขับเคลื่อนและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน และรับฟังปัญหา ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของ  ศปก.หน่วย  ณ  ภ.จว.ปทุมธานี   พร้อมมอบสิ่งของตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจ

โดยมี พ.ต.อ.วิษณุรักษ์ พรหมเมศร์ รอง ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี, พ.ต.อ.สมเกียรติ สีมาคุปต์ ผกก.(สอบสวน)ฯ ภ.จว.ปทุมธานี, พ.ต.อ.ธนโชติ ฤกษ์ดี ผกก.ฝอ.ภ. จว.ปทุมธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ภ.จว.ปทุมธานี

Related posts