บังกี้ และ ซีพีเอฟ ส่งมอบกากถั่วเหลืองปลอดรุกป่าจากบราซิล “ตู้แรก”  ย้ำผู้นำความโปร่งใสระบบตรวจสอบย้อนกลับด้วยบล็อกเชน :

บังกี้ และ ซีพีเอฟ ส่งมอบกากถั่วเหลืองปลอดรุกป่าจากบราซิล “ตู้แรก”  ย้ำผู้นำคว…

Read More