“ผู้ช่วยฯต่อศักดิ์”เปิดติวเข้ม พงส.และทีมสหวิชาชีพ…รุ่นที่ 5 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ปัญหาคดีค้ามนุษย์ฯ :

“ผู้ช่วยฯต่อศักดิ์”เปิดติวเข้ม พงส.และทีมสหวิชาชีพ…รุ่นที่ 5 เพื่อเพิ่มป…

Read More