พก. จับมือภาคีเครือข่าย ดึง Chat bot “น้องแบ่งปัน” สร้างสังคมแห่งการแบ่งปั่น สร้างโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ :

พก. จับมือภาคีเครือข่าย ดึง Chat bot “น้องแบ่งปัน” สร้างสังคมแห่งการแบ่งปั่น สร้างโอกาสพัฒ…

Read More