สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 23-27 มกราคม 2566 :

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 23-27 มกราคม 2566 :

ข้าวโพด : ราคาทรงตัว

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ราคาทรงตัวในระดับสูงที่หาบละ 807 บาท เนื่องจากใกล้หมดฤดูกาล ทำให้ผลผลิตมีน้อย

ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 25 มกราคม 2566 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนมีนาคม 2566 ราคาอยู่ที่ 674.75 เซนต์/บุชเชล ราคาปรับลดลง หลังจากที่ประเทศอาร์เจนตินามีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ช่วยคลายความกังวลเรื่องความแห้งแล้ง ด้านความคืบหน้าการเพาะปลูกปัจจุบันของประเทศอาร์เจนตินา กระทรวงเกษตรอาร์เจนตินา ประกาศความคืบหน้าอยู่ที่ 90% แต่คุณภาพของข้าวโพดที่อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากเหลือเพียง 5% ต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 22% ในขณะที่ประเทศบราซิลเริ่มมีการเก็บเกี่ยวข้าวโพดรุ่น1 คิดเป็น 6% ของพื้นที่เพาะปลูกซึ่งเร็วกว่าค่าเฉลี่ยปกติ โดยตลาดคาดการณ์ผลผลิตข้าวโพดประเทศบราซิลอยู่ในช่วง 123-126 ล้านตัน

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ราคาทรงตัวในระดับสูงที่กิโลกรัมละ 23.40 บาท สภาพอากาศในประเทศอาร์เจนตินาเริ่มดีขึ้นโดยมีฝนตกในหลายพื้นที่ ส่วนประเทศบราซิลเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตมากขึ้น แต่ภาพรวมยังล่าช้ากว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี ขณะที่ปริมาณซื้อในตลาดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างเงียบ เนื่องจากเป็นช่วงหยุดยาวของประเทศจีน

ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 25 มกราคม 2566 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนมีนาคม 2566 ราคาอยู่ที่ 1,502.5 เซนต์/บุชเชล และกากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนมีนาคม 2566 ราคาอยู่ที่ 465.5 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน อุปสงค์ดีขึ้นโดยเฉพาะถั่วเหลืองสหรัฐฯ ที่มีผู้ซื้อกลับเข้ามา ขณะที่ประเทศอาร์เจนตินาคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนดีจนถึงสัปดาห์หน้า และความชื้นในดินปัจจุบันดีขึ้นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา ด้านความคืบหน้าการเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองบราซิล ได้เริ่มขึ้นในช่วงตอนใต้คิดเป็น 1.7% ของพื้นที่เพาะปลูก แต่ล่าช้ากว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย โดยตลาดคาดการณ์ผลผลิตถั่วเหลืองประเทศบราซิลอยู่ในช่วง 152-154 ล้านตัน เทียบกับปีที่แล้วที่ 129 ล้านตัน

 แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

การจับปลาที่ประเทศเปรู ปริมาณปลาที่จับได้จริงอยู่ที่ประมาณ 80% ของโควต้า คาดว่าฤดูกาลนี้จะจับได้ประมาณ 85% ของโควต้า ต่ำกว่าที่คาดการณ์เล็กน้อย แต่ยังเพียงพอต่อการผลิตปลาป่นสำหรับยอดสั่งซื้อล่วงหน้า ขณะที่สาธารณรัฐประชาชนจีนยังเป็นช่วงหยุดยาวเทศกาลตรุษจีน

ด้านสถานการณ์ราคาปลาป่นในประเทศ ราคายังคงทรงตัว โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 52.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 46.70 บาท ขณะที่ปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 43.70 บาท

สำหรับปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 43.20 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 โปรตีน ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 41.70 บาท

 แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาทรงตัว

ตลาดซื้อขายข้าวทั้งในประเทศและต่างประเทศสัปดาห์นี้ ราคาทรงตัว โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาตันละ 538 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาตันละ 471 เหรียญสหรัฐฯ

ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคากระสอบละ 1,620 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคากระสอบละ 1,400 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาทรงตัว

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม ราคาสุกรขุนอยู่ที่ 96-102 บาทต่อกิโลกรัม ด้านลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 3,400 บาท (บวก/ลบ 96)

ราคาสุกรขุนทรงตัวเกือบทุกภูมิภาค มีเพียงภาคใต้ที่อ่อนตัวลงแม้ปริมาณผลผลิตส่วนเกินมีไม่มาก โดยหลังเทศกาลตรุษจีนปริมาณความต้องการอ่อนลงเพียงช่วงสั้น เนื่องจากภาคใต้มีการท่องเที่ยวที่หนาแน่น ขณะที่แรงกดดันของวัตถุดิบอาหารสัตว์ ส่งผลให้ภาคอาหารสัตว์ ภาคปศุสัตว์ เคลื่อนไหวเพื่อให้ภาครัฐตระหนักถึงการปล่อยให้ภาคอาหารสัตว์ ปศุสัตว์ แบกปัญหาต้นทุนที่หนักขึ้นแต่ยังไม่มีแนวทางแก้ไขปัญหา

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

ราคาแนะนำไก่เนื้อมีชีวิต ณ หน้าฟาร์ม จากสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 40 บาท ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 19.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 28.00 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ แจ้งราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ราคาทรงตัวที่ฟองละ 3.60 บาท

 แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

Related posts