พม. จัดประชุมคณะกรรมการ COMMIT RTF มุ่งขับเคลื่อนความร่วมมือการต่อต้านค้ามนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง :

พม. จัดประชุมคณะกรรมการ COMMIT RTF มุ่งขับเคลื่อนความร่วมมือการต่อต้านค้ามนุษย์ในอนุภูมิภา…

Read More