“พม. จัดพิธีกราบลาบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงเฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10” :

“พม. จัดพิธีกราบลาบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงเฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10” : วันนี้ (1 ก.…

Read More