“พม. จัดพิธีกราบลาบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงเฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10” :

“พม. จัดพิธีกราบลาบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงเฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10” :

วันนี้ (1 ก.ค. 2565) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในพิธีกราบลาบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง ประจำปี 2565 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายอนุกูล กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับมูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง ประจำปี 2565 ขึ้น ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 57 มีผู้ขอบรรพชาอุปสมบททั้งสิ้น 174 รูป เป็นสามเณร 95 รูป และพระภิกษุ 79 รูป จาก 13 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย แพร่ กำแพงเพชร แม่ฮ่องสอน พะเยา น่าน เชียงใหม่ กาญจนบุรี พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก ลำพูน และลำปาง

นายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า ในวันนี้เป็นพิธีกราบลาเข้าบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง และพิธีโกนผมนาค ซึ่งจะจัดขึ้น ณ หน้าศาลาบัณณรศภาค วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม จากนั้นวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.00 น. จัดพิธีปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะต่อพระเทพกิตติเวที เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรฯ ประธานคณะพระธรรมจาริก ณ ลานหน้าพระอุโบสถ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม และถัดไปในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. จัดพิธีถวายพระพรต่อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบผ้าไตร และถวายเครื่องไทยธรรม และเวลา 13.00 น. พิธีแห่นาค รอบพระอุโบสถ และพิธีอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง ณ พระอุโบสถ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

กระทรวง พม. ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมอนุโมทนา สนับสนุนการเผยแพร่พระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูง ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม หรือร่วมบริจาคโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารของ “มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว บัญชีเลขที่ 021-122-5401

ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางลำพู บัญชีเลขที่ 201-0-59714-0

ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาปากคลองตลาด บัญชีเลขที่ 810-2-01347-4

โดยสอบถามรายละเอียดและแจ้งหลักฐานการโอนเงินบริจาคได้ที่ Line : @thammahighland หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-659-6128

Related posts