“พิพัฒน์” ปั้นพัทลุง-นครฯ แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนโลก :

“พิพัฒน์” ปั้นพัทลุง-นครฯ แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนโลก : “พิพัฒน์” ย้ำการประกาศพื้นที่พิเศษฯ …

Read More