“มูลนิธิสตาร์ออฟสยาม” จัดพิธีมอบโล่เกียรติยศและประกาศเกียรติคุณ “บุคคลดีเด่นโกล์บอลสตาร์แห่งอาเซียน” ประจำปี 2565  Global Star Of Asian Top  People Of The Year 2022 :

“มูลนิธิสตาร์ออฟสยาม” จัดพิธีมอบโล่เกียรติยศและประกาศเกียรติคุณ “บุคคลดีเด่นโกล์บอลสตาร์แห…

Read More