องคมนตรี เยี่ยมชมบู อพท. ในโครงการประตูเชื่อมสุข สะพานเชื่อมใจ เพราะพระบริบาล :

องคมนตรี เยี่ยมชมบู อพท. ในโครงการประตูเชื่อมสุข สะพานเชื่อมใจ เพราะพระบริบาล :

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานในพิธีเปิดโครงการประตูเชื่อมสุข สะพานเชื่อมใจ เพราะพระบริบาล (ครั้งที่ 3/2565) ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดยมี ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อำนวยการ อพท. ซึ่งได้ รับมอบหมายจากนาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. ให้การต้อนรับ พร้อมรายงานการดำเนินงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้กับ 6 ชุมชนในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ในฐานะประธานคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการ OUR Khung Bangkachao ณ สวนสุขภาพลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ

Related posts