รมว. กระทรวงว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบนโยบาย ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม อพท. :

รมว. กระทรวงว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบนโยบาย ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม อพท. : …

Read More