รมว.พม. มอบ 11 รางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคม ด้านคนพิการ  ย้ำสนับสนุนคนดีช่วยสร้างสังคมแห่งโอกาส :

รมว.พม. มอบ 11 รางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคม ด้านคนพิการ  ย้ำสนับสนุนคนดีช่วยสร้างสังคมแห่งโอ…

Read More