รมว.พม. ย้ำศูนย์ช่วยเหลือสังคม ต.บ้านกร่าง จ.พิษณุโลก เร่งแก้ปัญหาประชาชน ร่วมมือกับเครือข่าย ช่วยกลุ่มเปราะบางลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ :

รมว.พม. ย้ำศูนย์ช่วยเหลือสังคม ต.บ้านกร่าง จ.พิษณุโลก เร่งแก้ปัญหาประชาชน ร่วมมือกับเครือข…

Read More