รมว.พม. เปิดศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวฯ กทม. ที่พึ่งทั้งกาย-ใจ ช่วยสร้างอาชีพ ให้ชีวิตใหม่ :

รมว.พม. เปิดศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวฯ กทม. ที่พึ่งทั้งกาย-ใจ ช่วยสร้างอาชีพ ให้ชีวิตใหม่…

Read More