รมว.พม. เปิดโรงเรียนครอบครัว (ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนนครไทย) สอนชุมชนสร้างครอบครัวเข้มแข็ง พร้อมเตรียมตั้งสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม เพิ่มโอกาสการศึกษาพร้อมอาชีพให้เด็กด้อยโอกาส :

รมว.พม. เปิดโรงเรียนครอบครัว (ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนนครไทย) สอนชุมชนสร้างครอบครัวเข้มแข็…

Read More