รมว.เกษตร ป่าไม้ และประมง ชมฟาร์มผลิตสุกรขุนและโรงงานอาหารของ “CP กัมพูชา” ต้นแบบการผลิตอาหารคุณภาพเพื่อผู้บริโภค :

รมว.เกษตร ป่าไม้ และประมง ชมฟาร์มผลิตสุกรขุนและโรงงานอาหารของ “CP กัมพูชา” ต้น…

Read More