“รองฯรอย” ลงพื้นที่ ภ.3 ทดสอบแผนเผชิญเหตุ กำชับให้ทุกหน่วย หมั่นฝึกทบทวนการระงับเหตุ :

“รองฯรอย” ลงพื้นที่ ภ.3 ทดสอบแผนเผชิญเหตุ กำชับให้ทุกหน่วย หมั่นฝึกทบทวนการระง…

Read More