รัฐโปรยยาหอม “อุ้มเกษตรกร” ไฉนเปิดให้นำเข้ากุ้งเอกวาดอร์-อินเดีย แล้วถาม 2 ประเทศนี้ไหม ว่าเคยนำเข้ากุ้งไทยหรือเปล่า? :

รัฐโปรยยาหอม “อุ้มเกษตรกร” ไฉนเปิดให้นำเข้ากุ้งเอกวาดอร์-อินเดีย แล้วถาม 2 ประเทศนี้ไหม ว่…

Read More