ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ครบรอบ ๗๑ ปี :

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ครบรอบ ๗๑ ปี : วั…

Read More

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง สาขามีนบุรี สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชน เปิดโครงการ “EQ-MQ” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 :

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง สาขามีนบุรี สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชน เปิดโครงการ “EQ-MQ” ครั้…

Read More

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และสำนักงานคณะกรรมการการ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน :

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางโดยท่านประกอบ ลีนะเปสนันท์ และสำนักงานคณะกรร…

Read More

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย การตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน :

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือโครงการติดตาม แนะนำ…

Read More