สกลนคร / นายอำเภอบ้านม่วง เป็นประธานโครงการธรรมสัญจร ปีที่ 16 ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2565 :

สกลนคร / นายอำเภอบ้านม่วง เป็นประธานโครงการธรรมสัญจร ปีที่ 16 ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2565…

Read More