สกลนคร/อำเภอบ้านม่วง ตรวจเข้มสถานบันเทิง กำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว :

สกลนคร/อำเภอบ้านม่วง ตรวจเข้มสถานบันเทิง กำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยข…

Read More