สกลนคร/อำเภอบ้านม่วง ตรวจเข้มสถานบันเทิง กำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว :

สกลนคร/อำเภอบ้านม่วง ตรวจเข้มสถานบันเทิง กำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว :

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอบ้านม่วง มอบหมายให้ นายไทยสมุทร จันทร์ทองสุข ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นำกำลังสมาชิก อส. กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอบ้านม่วง ที่ 12 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ้านม่วง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง ออกตรวจตราสถานประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อควบคุมจัดระเบียบสังคม ให้คำแนะนำด้านกฎหมายการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกฮออล์ พร้อมกำชับการดำเนินการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ตามมาตรการสาธารณสุข และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสกลนคร รวมทั้ง การป้องกันเหตุอาชญากรรม และ อัคคีภัย เพื่อสร้างความความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ พนักงานประจำร้าน และ ประชาชน รวมทั้ง เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการค้ามนุษย์ การค้าแรงงานเถื่อน และ การกระทำความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยในสังคม โดยหากปรากฎว่า มีสถานประกอบการกระทำการฝ่าฝืนมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

/บุญเรือง เกษรจันทร์/รายงาน/

Related posts