สถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทย เปิดตัวภาพยนตร์สารคดีรอบปฐมทัศน์ “ME AND THE MAGIC DOOR” ให้ความรู้ผลงานสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม :

สถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทย เปิดตัวภาพยนตร์สารคดีรอบปฐมทัศน์ “ME AND THE MAGIC DOOR” ให้คว…

Read More