สถาบันพระปกเกล้า ห่วงสังคมไทย หลังผลการวิจัย “Thai Peace Index 2565” พบ 12 ประเด็น “ความเหลื่อมล้ำ-เสรีภาพของสื่อมวลชน -ฆ่าตัวตาย” น่าเป็นห่วง :

สถาบันพระปกเกล้า ห่วงสังคมไทย หลังผลการวิจัย “Thai Peace Index 2565” พบ 12 ประเด็น “ความเห…

Read More