สมาคมเครือข่ายสื่อฯภาคอีสาน สร้างเครือข่าย “นักข่าวชาวบ้าน” สู่นักสื่อสารสร้างสรรค์มืออาชีพ :

สมาคมเครือข่ายสื่อฯภาคอีสาน สร้างเครือข่าย “นักข่าวชาวบ้าน” สู่นักสื่อสารสร้างสรรค์มืออาชี…

Read More