สสสส.12 ถอด 5 บทเรียนแก้ปัญหาความขัดแย้งสู่สันติสุขที่ยั่งยืน ขณะที่ สถาบันพระปกเกล้า ปลูกฝั่งสร้างค่านิยม KPI DNA ช่วยเหลือสังคม :

สสสส.12 ถอด 5 บทเรียนแก้ปัญหาความขัดแย้งสู่สันติสุขที่ยั่งยืน ขณะที่ สถาบันพระปกเกล้า ปลูก…

Read More