หน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ  (Data Governance) รับมอบรางวัลจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี :

หน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ  (Data Governance) รับมอบรางวัลจาก พลเอก ปร…

Read More