หน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ  (Data Governance) รับมอบรางวัลจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี :

หน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ  (Data Governance) รับมอบรางวัลจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี :

เมื่อเร็วๆนี้ นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. พร้อมด้วย ดร.ชุมพล มุสิกานนท์ รองผู้อำนวยการ อพท. และผู้บริหาร อพท. เข้ารับมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2565 “DG Awards 2022” ประเภทรางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล  ซึ่งเป็นรางวัลจากผลสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานต่อการดำเนินการการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐที่มีการดำเนินการทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ และการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ข้อมูลสู่แผนงานการพัฒนารัฐบาาลดิจิทัลของ อพท. ได้ ซึ่งสามารถนำไปสู่การวางแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในภาพรวมของประเทศต่อไป

Related posts