อธิบดีกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย เปิดป้ายอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาบ้านม่วง :

อธิบดีกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย เปิดป้ายอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาบ้านม่…

Read More