อธิบดีกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย เปิดป้ายอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาบ้านม่วง :

อธิบดีกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย เปิดป้ายอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาบ้านม่วง :

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลาประมาณ 10.00 น. ที่อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เป็นประธานเปิดป้ายอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาบ้านม่วง โดยมี นายสมพงษ์ รัตนฤกษ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การตั้งสำนักงานที่ดิน พร้อมทั้ง นายชานน วาริกศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอบ้านม่วง ว่าที่พันตรี สหราช ทรงผาสุข เจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าส่วนแยกบ้านม่วงหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ และ ผู้บริหารท้องถิ่น เข้าร่วมต้อนรับ โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาบ้านม่วง ได้เปิดให้บริการกับประชาชนด้านการทำนิติกรรม ด้านการทะเบียน และ ด้านการรังวัดที่ดิน ซึ่งอธิบดีกรมที่ดิน ได้ร่วมมอบโฉนดที่ดินที่ออกโดยสำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนครสาขาบ้านม่วงฉบับแรกให้กับประชาชนด้วย

/บุญเรือง เกษรจันทร์/รายงาน/

Related posts