อพท. ต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนระดับดีเด่นปี 2565 :

อพท. ต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนระดับดีเด่นปี 2565 : นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์กา…

Read More