อพท. เร่งทำงานเชิงรุก ดึงผู้ประกอบการนำเที่ยว อบรมสร้างความเข้าใจ “การท่องเที่ยวโดยชุมชน” :

อพท. เร่งทำงานเชิงรุก ดึงผู้ประกอบการนำเที่ยว อบรมสร้างความเข้าใจ “การท่องเที่ยวโดยชุมชน” …

Read More