“อรรถวิชช์” นำชาวบ้านคลองเปรมประชากรไปสภา ขอปรับกติกา ”โครงการบ้านมั่นคง” ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย :

“อรรถวิชช์” นำชาวบ้านคลองเปรมประชากรไปสภา ขอปรับกติกา ”โครงการบ้านมั่นคง” ช่วยเหลือผู้มีรา…

Read More