“อรรถวิชช์” นำชาวบ้านคลองเปรมประชากรไปสภา ขอปรับกติกา ”โครงการบ้านมั่นคง” ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย :

“อรรถวิชช์” นำชาวบ้านคลองเปรมประชากรไปสภา ขอปรับกติกา ”โครงการบ้านมั่นคง” ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย :

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 พรรคกล้า โดย ดร.อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เลขาธิการพรรค , นายสมนึก จันทร์เฉิด ทีมงานพรรคกล้า กทม. พร้อมด้วยตัวแทนชุมชนริมคลองเปรมประชากร เขตจตุจักร หลักสี่ และดอนเมือง ประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม ผู้แทนจากกระทรวงการคลัง กระทรวง พม. และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ ‘พอช.’ เพื่อเสนอทางเลือกโครงการพัฒนาบ้านมั่นคง ช่วยประชาชนริมคลองเปรมประชากร โดยมีข้อเสนอ  3 ข้อ

1.) ประชาชนที่ยินดีร่วมโครงการบ้านมั่นคง ขอลดดอกเบี้ยโครงการจากร้อยละ 6 เป็นร้อยละ 4 ต่อปี

2.) ขอให้ทางราชการพิจารณาช่วยจ่ายค่ารื้อถอนเพื่อให้หาที่อยู่ใหม่ กรณีกลุ่มยากไร้ ไม่สามารถออมเงินกับสหกรณ์เพื่อสร้างบ้านใหม่ หรือปรับปรุงบ้านเดิม

3.) กลุ่มที่บ้านแข็งแรงมั่นคงอยู่แล้ว และบ้านไม่ได้รุกล้ำในคลอง มีความประสงค์เช่าที่ดิน โดยชุมชนพร้อมจดทะเบียนเป็นกลุ่มสหกรณ์เพื่อขอเช่าที่ดินจากกรมธนารักษ์ และใช้เงินออมกับสหกรณ์เป็นเงินส่วนกลาง นำไปพัฒนาบ่อบำบัดน้ำเสียและทางเดินชุมชนริมคลอง

จากนี้ทางพรรคกล้า โดยเลขาธิการพรรค และทีมงาน จะติดตามความคืบหน้ากรณีบ้านมั่นคง โดยเฉพาะริมคลองเปรมประชากรและคลองลาดพร้าวอย่างใกล้ชิด

Related posts