“อลงกรณ์” “ดันไทยเป็น”มหาอำนาจอาหารโลก” (Food Superpower) เร่งฟื้นฟูทะเลไทยพัฒนาศักยภาพประมงครบวงจร :

“อลงกรณ์” “ดันไทยเป็น” มหาอำนาจอาหารโลก” (Food Superpower) เร่งฟื้นฟูทะเลไทยพัฒนาศักยภาพปร…

Read More