“อาเจไทย” ผนึกกำลัง “อบต.คลองสระบัว” จัดกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมบูรณะมรดกทางประวัติศาสตร์ ณ วัดโคกพระยา จ.อยุธยา :

“อาเจไทย” ผนึกกำลัง “อบต.คลองสระบัว” จัดกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมบูรณะมรดกทางประวัติศาสตร์ ณ ว…

Read More