เกษตรกรเลี้ยงหมู หวั่น ‘ขบวนการลักลอบนำเข้าหมู’ นำโรคเข้าไทย ซ้ำเติมวิกฤติ ขอรัฐเร่งกวาดล้างสิ้นซาก :

เกษตรกรเลี้ยงหมู หวั่น ‘ขบวนการลักลอบนำเข้าหมู’ นำโรคเข้าไทย ซ้ำเติมวิกฤติ ขอรัฐเร่งกวาดล้…

Read More