เกิดความเสียหายเหตุวาตภัย ในพื้นที่ 9 ตำบล ได้รับความเสียหาย และมีผู้ประสบภัยกว่า 2 พันคน :

เกิดความเสียหายเหตุวาตภัย ในพื้นที่ 9 ตำบล ได้รับความเสียหาย และมีผู้ประสบภัยกว่า 2 พันคน …

Read More