เด็กในสถานรองรับกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นตัวแทนทีมชาติไทย แข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์เอเชีย 2022 ณ ประเทศมาเลเซีย คว้าอันดับ 5 ของเอเชีย รุ่นเยาวชนหญิง อายุไม่เกิน 23 ปี :

เด็กในสถานรองรับกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นตัวแทนทีมชาติไทย แข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์เอเชีย 2022 ณ ประเทศมาเลเซีย คว้าอันดับ 5 ของเอเชีย รุ่นเยาวชนหญิง อายุไม่เกิน 23 ปี :

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 น. ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นางพัชรา กลางสาทร ผู้อำนวยการกลุ่มสวัสดิการเด็กและครอบครัว เป็นผู้แทนกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมแสดงความยินดี และต้อนรับนางสาวเขมิกา ศรีโสภา (น้องนิ้ง) ซึ่งเป็นเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี และเป็นนักกีฬาจักรยาน BMX ในนามตัวแทนทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ชิงแชมป์เอเชีย 2022 ที่เมืองนิไล ประเทศมาเลเซีย โดยคว้ารางวัลได้อันดับที่ 5 ทั้ง 2 รายการ ในรุ่นเยาวชนหญิง อายุไม่เกิน 23 ปี ได้แก่ 1) รายการ ASIAN BMX CHAMPIONSHIP 2022 (U23), 2) รายการ MALAYSIA BMX INTERNATIONAL RACE 2022 (C1)

โดยสถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจให้การอุปการะเด็กหญิงที่มีอายุระหว่าง 6 – 18 ปี ซึ่งกำพร้า ถูกทอดทิ้ง เร่ร่อน พลัดหลง ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อน และอื่น ๆ โดยมุ่งเน้นให้เด็กได้เจริญเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ มีพัฒนาการด้านต่าง ๆ เหมาะสมตามวัย และได้มีการพัฒนา ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กในสถานรองรับอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเน้นการพัฒนาเด็กในแต่ละช่วงอายุ มีการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กในสถานรองรับ “สร้างความสำเร็จ สู่เพชรน้ำหนึ่ง” เพื่อให้เด็กในอุปการะได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ภายใต้ปรัชญา “สร้างเด็ก สร้างคน ช่วยตน ช่วยชาติ” (Help them to help themselves and help other people)

กรมกิจการเด็กและเยาวชนจึงได้ดำเนินโครงการเพชรน้ำหนึ่ง มุ่งสู่ “นักกีฬาปั่นจักรยานBMX” ภายใต้ชื่อทีม “บ้านเด็กหญิงสระบุรี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเด็กในอุปการะสถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรีที่มีความสนใจ เข้าร่วมฝึกซ้อมปั่นจักรยาน BMX มุ่งสู่การเป็นนักกีฬาปั่นจักรยาน BMX ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา และมีการฝึกซ้อมเป็นประจำทุกวัน เพื่อส่งเสริม พัฒนาศักยภาพเด็ก ๆ ให้เติบโตไปเป็นคนดีของสังคมต่อไป

Related posts