“เข้าเมืองไทยไม่ถูกต้องก็ต้องจับให้หมด เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศไทย” :

“เข้าเมืองไทยไม่ถูกต้องก็ต้องจับให้หมด เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศไทย” : ผ…

Read More