เลขาธิการพระปกเกล้า หารือเอกอัครราชทูตอิสราเอล ประสานความร่วมมือด้านวิชาการ ประชาธิปไตย มุ่งส่งต่อความรู้สู่สากล :

เลขาธิการพระปกเกล้า หารือเอกอัครราชทูตอิสราเอล ประสานความร่วมมือด้านวิชาการ ประชาธิปไตย มุ…

Read More