เลขานุการประธาน สตง. นำสายบุญสมทบทุนสร้าง-บูรณะอุโบสถ เมืองกรุงเก่า ขณะที่สมาคมสื่อสายอาชญากรรม สืบสานประเพณีทอดกฐินวัดกลางทุ่งนา จ.นครสวรรค์ :

เลขานุการประธาน สตง. นำสายบุญสมทบทุนสร้าง-บูรณะอุโบสถ เมืองกรุงเก่า ขณะที่สมาคมสื่อสายอาชญ…

Read More