โลตัสนำแบรนด์ Jungle Cafe-Arabitia ร่วมลงนาม ร้านกาแฟที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Coffee shop) ในงานวันคุ้มครองโลกประจำปี 2565 ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม :

โลตัสนำแบรนด์ Jungle Cafe-Arabitia ร่วมลงนาม ร้านกาแฟที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Coff…

Read More