มหกรรมยกระดับสินค้าชุมชน U2T for BCG Fair โชว์ของดี 4 ภูมิภาค ร่วม 1,000 รายการเปิดตลาดสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นในมิติใหม่ กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน พร้อมสู่สากลสำเร็จ :

มหกรรมยกระดับสินค้าชุมชน U2T for BCG Fair โชว์ของดี 4 ภูมิภาค ร่วม 1,000 รายการเปิดตลาดสิน…

Read More